Konkurs na opracowanie komiksu "Prawa i Obowiązki Wolontariusza"

Do 31 stycznia 2011 r. trwał nabór prac w konkursie na opracowanie komiksu "Prawa i obowiązki wolontariusza".
Najlepsza praca została nagrodzona, będzie wydrukowana w formie papierowej oraz opublikowana w formie elektronicznej.
 

Zwyciężczynią konkursu została SANDRA KOŁODZIEJSKA

Osoby wyróżnione: ALEKSANDRA DOBRZYŃSKA oraz ADAM MAKOWCZENKO

ZWYCIĘŻCZYNI SERDECZNIE GRATULUJEMY I CZEKAMY NA PUBLIKACJĘ PRACY
NATOMIAST POZOSTAŁYM UCZESTNIKOM KONKURSU BARDZO DZIĘKUJEMY  ZA UDZIAŁ W KONKURSIE I ŻYCZYMY SUKCESÓW !
 

Uczestnikami konkursu byli uczniowie Państwowego Liceum Plastycznego w Olsztynie. Komiks będzie doskonałym połączeniem przekazu ikonicznego i werbalnego oraz stanowił będzie bardzo atrakcyjny nośnik informacji, który jest coraz częściej stosowany w systemach edukacyjnych w całej Europie. Przygotowanie graficzne komiksów zgłoszonych do konkursu odbyło się przy udziale samej młodzieży. Zwycięzki komiks wydrukujemy w 1000 egzemplarzy i udostępnimy w wersji papierowej a także elektronicznej szkołom, zgłaszającym taką potrzebę instytucjom, bibliotekom oraz uczestnikom naszych spotkań i szkoleń.

Tematyka komiksu: Prawa i obowiązki wolontariusza
Struktura: broszura w formacie A5 (10-20 stron)
Forma graficzna: krótka historia, scenka rodzajowa, przesłanie
Kolorystyka: rysunek czarno-biały, gradacja kolorów lub kolor
Konwencja przedstawieniowa: realistyczna, humorystyczna, ekspresjonistyczna lub mieszana
Układ stripów: jednorodna lub różnorodna wielkość kadrów i sposobu ich wyodrębnienia
Osadzenie tekstów: dowolne
Prezentacja dialogów i czcionka: dowolne
Termin składania prac upłynął: 31 stycznia 2011 r.  
Ogłoszenie wyników nastąpiło:8 lutego 2011 r.

Ocenie podlegały: estetyka graficzna, jasność przekazu i oryginalność pomysłu.
Konkurs odbywał się pod patronatem Prezydenta Olsztyna Pana Piotra Grzymowicza

Patronat medialny
 

 

 

Dyrekcji oraz uczniom Państwowego Liceum Plastycznego w Olsztynie serdcznie dziękujemy za współpracę i udział w konkursie!

<Zespół Projektu MAM PRAWO DO PRAWA>

 

 

« Wróć do strony głównej