Znowelizowana ustawa OPP

Szanowni Państwo  


Przypominamy, że
11 marca 2011 r. upływa termin dostosowania statutów i innych aktów wewnętrznych organizacji posiadających status pożytku publicznego
do wymogów znowelizowanej w zeszłym roku ustawy o pożytku.
Jeśli w wyniku kontroli okaże się, że OPP nie spełnia ustawowych warunków
posiadania statusu, minister właściwy ds. zabezpieczenia społecznego składa do KRS wniosek o odebranie organizacji statusu OPP (art. 33 ust. 3 ustawy o pożytku).
Nowelizacja zapisów dotyczy: 
zakupów od osób związanych z organizacją, wymogów wobec członków organu kontroli wewnętrznej, wymogów niekaralności
wobec członków zarządu, statutu OPP prowadzącej działalność gospodarczą, zgłoszenia zmian w statucie w KRS oraz
warunków, jakie musimy spełnić,
aby móc starać się o status OPP. Wątpliwości wzbudzać może również kwestia tego, co musi zawierać statut, aby móc ubiegać się o status OPP,
gdzie można znaleźć wzorcowy statut OPP oraz jak dostosować kody PKD do tego, co zapisane w statucie.


Jeżeli są wśród Was organizacje, które potrzebują pomocy przy wprowadzaniu wymienionych  zmian statutowych służymy pomocą.
Udzielamy bezpłatnych porad i prowadzimy konsultacje dotyczące sektora organizacji pozarządowych w ramach projektu unijnego MAM PRAWO DO PRAWA.
Wszystkich, którzy mają trudności  z dostosowaniem swoich statutów do znowelizowanej ustawy OPP prosimy o ich przesłanie
na adres e mail
mamprawo.fika@gmail.com do dnia 3 marca 2011 r.
Po tym terminie pozostaniemy z Państwem w kontakcie i postaramy się przygotować razem z Wami wymagane zmiany.  

 

Z poważaniem

Monika Falej
Specjalistka ds. Organizacji Pozarządowych  

« Wróć do strony głównej