SZKOLENIE DLA MŁODZIEŻY "Aspekty prawne wolontariatu"

 

Fundacja „Inicjatywa Kobiet Aktywnych” FIKA w Olsztynie we współpracy z Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego w Bartoszycach informuje, że dnia 9 listopada 2011 r. (środa). w godz. 09.00-16.00 zorganizowane zostanie szkolenie dla młodzieży szkolnej pt. „Aspekty prawne wolontariatu”, poprowadzi je Monika Falejspecjalistka ds. organizacji pozarządowych i wolontariatu.
                    Szkolenie będzie miało charakter warsztatowy a jego program obejmie następujące zagadnienia: cechy osobowościowe i personalne wolontariusza, źródła motywacji w pracy ochotniczej, czy wolontariat to działanie bezinteresowne, czy bezpłatne?, korzyści płynące z wolontariatu, motywacja do pracy ochotniczej, rozwijanie umiejętności nazywania własnej motywacji w podejmowaniu pracy ochotniczej, prawa i obowiązki wolontariusza w świetle Ustawy, porozumienie o współpracy, zaświadczenia, kwestia ubezpieczeń, finansowanie wolontariatu, dokumenty niezbędne do pracy wolontariusza i instytucji korzystającej. Każdy z uczestników otrzyma materiały dot. tematyki warsztatów. Szkolenie finansowane jest ze środków Unii Europejskiej, odbywa się w ramach projektu MAM PRAWO DO PRAWA – poradnictwo prawne i obywatelskie dla mieszkańców  Warmii i Mazur na lata 2010-2013. Grupę docelową stanowi młodzież w wieku 16-25 lat, miejsce szkolenia -  Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Bartoszycach, ul. Bohaterów Monte Cassino 9, 11-200 Bartoszyce. Szkolenie odbywa się we współpracy z kadrą kierowniczą i nauczycielską Liceum Ogólnokształcącego im S. Żeromskiego w Bartoszycach - Panią mgr Anną Jurgilewicz, Dyrektorką LO oraz Panią Elizą Argalską, nauczycielką jęz. angielskiego i opiekunką Samorządu Uczniowskiego. Przewidziany jest ciepły poczęstunek i przerwa kawowa dla wszystkich uczestników szkolenia.
 

Patronat medialny nad projektem objęła 


 

Więcej szczegółów i fotoreportaż dot. tego wydarzenia już wkrótce.

                    Z poważaniem
                    Aneta Rzędkowska, Rekrutacja, promocja i informacja projektu.

 

Fotorepotraż ze szkolenia

Pozdrawiamy wszystkich uczestników spotkania oraz dziękujemu Dyrekcji i Pedagogom szkoły z współpracę w organizacji warsztatów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


« Wróć do strony głównej