SZKOLENIE DLA MŁODZIEŻY "Aspekty prawne wolontariatu"

Fundacja „Inicjatywa Kobiet Aktywnych” FIKA w Olsztynie we współpracy z Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego w Bartoszycach informuje, że ponownie dnia 20 lutego 2013 r. (środa). w godz. 09.00-16.00 zorganizowane zostało szkolenie dla młodzieży szkolnej pt. „Aspekty prawne wolontariatu”, poprowadziła je Monika Falejspecjalistka ds. organizacji pozarządowych i wolontariatu.
              Pierwsze szkolenie dla bartoszyckiej młodzieży cieszyło się ogromnym zainteresowaniem, stąd pomysł na organizację kolejnego szkolenia dot. tematyki wolontariatu. Szkolenie miało charakter warsztatowy a jego program objął następujące zagadnienia: cechy osobowościowe i personalne wolontariusza, źródła motywacji w pracy ochotniczej, czy wolontariat to działanie bezinteresowne, czy bezpłatne?, korzyści płynące z wolontariatu, motywacja do pracy ochotniczej, rozwijanie umiejętności nazywania własnej motywacji w podejmowaniu pracy ochotniczej, prawa i obowiązki wolontariusza w świetle Ustawy, porozumienie o współpracy, zaświadczenia, kwestia ubezpieczeń, finansowanie wolontariatu, dokumenty niezbędne do pracy wolontariusza i instytucji korzystającej.

Każdy z uczestników otrzymał materiały i publikacje dot. tematyki warsztatów.

Szkolenie finansowane było ze środków Unii Europejskiej, odbyło się w ramach projektu MAM PRAWO DO PRAWA – poradnictwo prawne i obywatelskie dla mieszkańców  Warmii i Mazur na lata 2010-2014.

Grupę docelową stanowiła młodzież w wieku 16-25 lat, miejsce szkolenia -  Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Bartoszycach, ul. Bohaterów Monte Cassino 9, 11-200 Bartoszyce. Szkolenie odbyło się we współpracy z kadrą kierowniczą i nauczycielską Liceum Ogólnokształcącego im S. Żeromskiego w Bartoszycach - Panią mgr Anną Jurgilewicz, Dyrektorką LO, Panią Elizą Argalską, Nuczycielką jęz. angielskiego i opiekunką Samorządu Uczniowskiego oraz Panią Małgorzatą Kuzia, Pedagogiem szkolnym. Przewidziana była również przerwa śniadaniowa i ciepły poczęstunek dla wszystkich uczestników szkolenia.
 

Patronat medialny nad projektem objęła 


 

                    Z poważaniem
                    Aneta Rzędkowska, Rekrutacja, promocja i informacja projektu.

 

Szkoła o naszym szkoleniu: www.lo.bartoszyce.info/

 

Fotoreportaż ze szkolenia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za zaangażowanie w sprawy wolontariatu i czynny udział w warsztatach.

 

 

« Wróć do strony głównej