Doradztwo dla NGO

 

Informacja o doradztwie dla NGO

Szanowni Państwo

Prowadzimy doradztwo w obszarze prawa dotyczące tworzenia/powstawania i funkcjonowania organizacji pozarządowych:

  • rejestracja w KRS, Urzędzie Skarbowym i Urzędzie Statystycznym
  • procedury sądowe dla NGO
  • uzyskiwanie statusu OPP
  • obowiązki sprawozdawcze, w tym organizacji o statusie OPP
  • nadzór organów
  • likwidacja organizacji pozarządowych
  • procedury otrzymywania pozwoleń na zbiórki publiczne
  • umowy typowe dla NGO tj.: darowizny, sponsoring, umowy partnerskie, umowy wolontaryjne
  • funkcjonowanie NGO w kontekście prawnym, jako pracodawca, przedsiębiorca, podmiot ekonomii społecznej przy prowadzeniu działalności odpłatnej i gospodarczej

 

Wszelkie pytania dotyczące doradztwa prosimy kierować do naszej specjalistki NGO –  Moniki Falej, email: mamprawo.fika@gmail.com.

                                                   Zapraszamy wszystkich chętnych do skorzystania z naszych porad, Fundacja „Inicjatywa Kobiet Aktywnych” FIKA

 

« Wróć do strony głównej