MEDIACJE - Kampania społeczna

Nigdy, zawsze, nieprawda, dość, koniec

 

Mediację Polacy utożsamiają z mediami, medytacją i awiacją, a więc błędnie.
Trwa kampania Ministerstwa Sprawiedliwości zachęcająca Polaków do stosowania mediacji.

Z badań przeprowadzonych przez Ministerstwo Sprawiedliwości wynika, że mediacja i inne metody ADR to zagadnienia słabo znane Polakom. Główną przyczyną braku zainteresowania alternatywnymi sposobami rozwiązywania sporów jest niewystarczająca wiedza na temat ADR zarówno wśród prawników, praktyków wymiaru sprawiedliwości, jak i ogółu społeczeństwa.

- Z braku wystarczającej wiedzy wynika także brak społecznej akceptacji dla pozasądowego rozwiązywania sporów - powiedział Minister Sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski w trakcie konferencji, inaugurującej kampanię „Masz prawo do mediacji”. - Według respondentów, sąd to najlepsza instytucja, do której należy zgłaszać się w przypadku sporu bądź konfliktu. Na pytanie: „do sądu czy do mediatora” – 57% badanych wybrało drogę sądową. Tylko niespełna co piąta osoba (19%), która słyszała o pozasądowych sposobach rozwiązywania konfliktów, skorzystałaby z usług mediatora. Badania prowadzone przed kilkoma laty ukazały, że słowo „mediacja” znał co piąty respondent, a instytucja ta często utożsamiana była z mediami, medytacją, awiacją – a więc terminami odmiennymi od procedury mediacji – dodał Minister Sprawiedliwości.

Zdaniem Ministerstwa Sprawiedliwości konieczna jest zmiana podejścia do rozwiązywania sporów, w tym przede wszystkim podniesienie poziomu świadomości społecznej na temat alternatywnych sposobów rozwiązywania sporów. Oprócz kampanii reklamowej Ministerstwo przeprowadzi też szkolenia z zakresu alternatywnych sposobów rozwiązywania konfliktów i sporów skierowane do praktyków wymiaru sprawiedliwości, w tym także pracowników mających kontakt ze stronami sporu na początku drogi sądowej.

- W ludziach tkwi potencjał umiejętności, zdolności i odpowiedzialności potrzebny do rozwiązania nawet najtrudniejszych ich spraw życiowych. Mediacja jest dobra dla każdego, kto chce porozmawiać o sporze, pozwala zachować lub odbudować właściwe stosunki międzyludzkie np. w sprawach rodzinnych, zawodowych czy sąsiedzkich, jest dobra i dla rozwiązania trudności w bliskich związkach, i tam, gdzie problemem jest sztywna hierarchia organizacyjna, i w skomplikowanych wielostronnych problemach społecznych, i także tam, gdzie spór rozciąga się ponad granicami. Mediacja prowadzi do ugody – podkreślił Krzysztof Kwiatkowski.

Kolejno w stacjach TVP, TVN i Polsacie pokazywane są spoty przybliżające społeczeństwu mediację, a równolegle w Polskim Radiu reporterzy radiowi, wraz z ekspertami Ministerstwa Sprawiedliwości i organizacji społecznych emitują audycje, których celem jest wyjaśnienie zasad oraz przedstawienie korzyści jakie płyną z mediacji.
 

źródło:  http://www.kampaniespoleczne.pl/kampanie,1610,nigdy_zawsze_nieprawda_dosc_koniec

 

« Wróć do strony głównej