Forum Organizacji Pozarzadowych Miasta Olsztyn

 


Doroczne Forum Organizacji Pozarządowych organizowane przez Radę Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyn odbyło się 6 listopada 2010 r.
W programie przewidziano sprawozdanie z pracy ROPMO, rozstrzygnięcie konkursu na „Najlepszą Inicjatywę Organizacji Pozarządowej” oraz „Trzeci sektor w mediach”. Dokonano prezentacji założeń Europejskiego Roku Wolontariatu 2011. Mogliśmy wziąć udział w „OKO” Olsztyńskiej Kawiarence Obywatelskiej, gdzie dyskutowano oraz prezentowano wyniki badań aktywności społecznej mieszkańców Olsztyna. W trakcie Forum odbyły się “NGO na TOPie” – Targi Organizacji Pozarządowych oraz wystawa promująca „Wolontariat na Polach Grunwaldu” w ramach projektu realizowanego przez Związek Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie”. Zbierane również były podpisy pod wnioskiem do Prezydenta Miasta w sprawie utworzenia Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Była to dla nas doskonała sposobność do promowania i informowania nt. nowego projektu „Mam prawo do prawa”. Nasi doradcy pełnili dyżur udzielając porad prawnych
i obywatelskiech. Odpowiadaliśmy mieszkańcom Olsztyna na wszelkie pytania dotyczące planowanych działań i realizowanych zadań. Rozdawaliśmy ulotki i materiały informacyjne, zachęcaliśmy do wzięcia udziału w naszych szkoleniach i spotkaniach tematycznych,
do skorzystania z okazji zasięgniecia porad i opinii ekspertów na cotygodniowych dyżurach w Punkcie Konsultacyjnym Projektu.
Była to również świetna okazja do spotkania się z przedstawicielami bardzo szerokiego grona prężnie działających
organizacji pozarządowych w naszym mieście, w kierunku których również kierujemy nasze projektowe działania.
Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w naszym projekcie.

 

 

« Wróć do strony głównej