15.05.2012 Porady prawne, obywatelskie i doradzwo NGO - BARTOSZYCE

Szanowni Państwo,


Informacja o doradztwie dla NGO Powiatu i Miasta Bartoszyce


W najbliższy WTOREK 15 MAJA 2012    -   w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bartoszycach odbędą się porady dla przedstawicieli ngo oraz osób zainteresowanych funkcjonowaniem organizacji pozarządowych.Porady odbywają się w ramach unijnego projektu MAM PRAWO DO PRAWA dla województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2010-2014 w zakresie poradnictwa prawnego i obywatelskiego dla mieszkańców regionu.

Doradztwo w obszarze prawa dotyczące tworzenia/powstawania i funkcjonowania organizacji pozarządowych obejmuje następującą tematykę:

  • rejestracja w KRS, Urzędzie Skarbowym i Urzędzie Statystycznym
  • procedury sądowe dla NGO
  • uzyskiwanie statusu OPP
  • obowiązki sprawozdawcze, w tym organizacji o statusie OPP
  • nadzór organów
  • likwidacja organizacji pozarządowych
  • procedury otrzymywania pozwoleń na zbiórki publiczne
  • umowy typowe dla NGO tj.: darowizny, sponsoring, umowy partnerskie, umowy wolontaryjne
  • funkcjonowanie NGO w kontekście prawnym, jako pracodawca, przedsiębiorca, podmiot ekonomii społecznej przy prowadzeniu działalności odpłatnej i gospodarczej

Zapraszamy serdecznie na porady, których udzieli Państwu Specjalistka ds. NGO Monika Falej.

Jednocześnie informujemy, że w tym samym czasie i miejscu przyjmować na porady prawne i obywatelskie będzie doradczyni prawniczka Pani Maria Tomułowicz.

 

 

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt na adres email: mamprawo.fika@gmail.com.

 

Wszystkich chętnych - zapraszamy na porady do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartoszycach

przy ul. Pieniężnego 10A w dniach: 

 

Terminy kolejny porad prawnych, obywatelskich i ngo:  09.06.2012, 07.07.2012 w godz.godzinach 11.00-15.00.

 

                                                                              

Porady odbywają się w ramach porozumienia pomiędzy Fundacją „Inicjatywa Kobiet Aktywnych” FIKA a Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bartoszycach

Działania w ramach projektu „Mam prawo do prawa” prowadzone są bezpłatnie, współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V, Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora, Podziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego.

« Wróć do strony głównej