SZKOLENIE DLA DORADCÓW "Asertywna komunikacja jako narzędzie rozwiązywania konfliktów w obsłudze klienta zewnętrzngo"

 

 

Fundacja „Inicjatywa Kobiet Aktywnych” zaprasza doradców, przedstawicieli samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, studentów nauk humanistycznych oraz osoby, które na co dzień mają kontakt z klientem w sferze doradztwa prawnego i obywatelskiego, na szkolenie pt. Asertywna komunikacja jako narzędzie rozwiązywania konfliktów w obsłudze klienta zewnętrznego, organizowane w ramach projektu Mam prawo do prawa – poradnictwo prawne i obywatelskie dla mieszkańców Warmii i Mazur na lata 2010-2014.


Osoba prowadząca: Małgorzata Ostrowska-Księżak

Specjalizacja Zarządzanie Zasobami Ludzkimi dyplom Wyższa Szkoła Bankowości i Zarządzania w Warszawie. Posiada 18 –letnie doświadczenie trenerskie. Szkolenia prowadzi od 1994 roku według autorskich programów szkoleniowych. Do 1997 roku prowadziła szkolenia z zakresu marketingu, planowania strategicznego, opracowywania biznes planów i planów marketingowych, tworzenia spółdzielni, szkolenia dla trenerów z metod nauczania dorosłych, sporządzania opisów stanowisk pracy. Od 1998 roku prowadzi szkolenia z zakresu obsługi klienta, negocjacji, komunikacji interpersonalnej, asertywności, negocjacji, motywowania i delegowania zadań, budowania zespołu i pracy w zespole, savoir-vivre’u w biznesie.


Program szkolenia:

1. W zgodzie z sobą i w dobrych stosunkach z innymi – koncepcja zachowań asertywnych
- pojęcie asertywności
- sztuka aktywnego słuchania, jako podstawa asertywności
- typy zachowań: zachowania agresywne, uległe, asertywne
- stan: Rodzic - Dorosły - Dziecko

2. Co to znaczy szanować siebie i innych
- umiejętności odmawiania i przyjmowania odmowy
- umiejętności argumentowania
- obrona przed manipulacją
- przyjmowanie ocen negatywnych i pozytywnych, reagowanie na formy krytyki
- udzielanie konstruktywnej informacji zwrotnej

3. Jak zachować asertywność w kontaktach z „trudnymi ludźmi”
- techniki zachowań asertywnych
- panowanie nad stresem i emocjami w kontaktach z ludźmi


Asertywność oznacza zdolność do realizacji założonych celów mimo negatywnych nacisków otoczenia, racjonalną dbałość o własne interesy z uwzględnieniem interesów innych. Asertywność to obok empatii podstawowa umiejętność wchodząca w skład inteligencji emocjonalnej. Harmonijne współistnienie w środowisku społecznym wymaga strategii, która pozwala dbać o własne interesy nie naruszając praw innych ludzi. Strategii, które pozwalają osiągnąć wynik win-win. Ja wygrałem i Ty wygrałeś.
Wymaga to budowania umiejętności interpersonalnych i negocjacyjnych, które nie były konieczne naszym przodkom. Umiejętności określania swojego terytorium, i zakresu, w jakim możemy się poruszać nie naruszając przestrzeni innych.

Korzyści wynikające z ukończenia kursu:
Zwiększenie efektywności relacji interpersonalnych
Doskonalenie umiejętności zachowań asertywnych w sytuacjach zawodowych
Wzrost samooceny, wzmocnienie pewności siebie
Umiejętne wykorzystanie technik asertywności w procesach: zarządzania, negocjowania, sprzedaży.


Termin szkolenia: 27 września 2012 (czwartek), godz. 09.00 – 16.00
Miejsce szkolenia:
Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych
ul. Tarasa Szewczenki 1, Olsztyn
mapa >>


Podczas szkolenia przewidziany jest ciepły poczęstunek i przerwa kawowa dla wszystkich uczestników.


Prosimy o wysłanie formularza zgłoszeniowego (doc) >> na adres: mamprawo.fika@gmail.com do dnia 26 września. Osoby zakwalifikowane do szkolenia zostaną poinformowane o uczestnictwie drogą mailową lub telefoniczną.


Regulamin uczestnictwa w szkoleniach „Mam prawo do prawa”.pdf >>


Fundacja „Inicjatywa Kobiet Aktywnych”,
ul. Tarasa Szewczenki 1, 10-274 Olsztyn,
tel. 505 344 605
www.mamprawo.fika.pl

 


Patronat medialny

  

 

« Wróć do strony głównej