„Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” – porady prawne

„Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw” – porady prawne

 

Fundacja „Inicjatywa Kobiet Aktywnych” jest jedną z organizacji biorących udział w ogólnopolskiej akcji informacyjnej związanej z obchodzonym w dniu 22 lutego Dniem Ofiar przestępstw. Akcja twa od 25 lutego do 2 marca i ma na celu zwrócenie szczególnej uwagi społeczeństwa oraz instytucji państwowych i samorządowych na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. Tegoroczne przedsięwzięcie jest realizowane razem z Sądami, Prokuraturami, Policją, MOPSem, Ośrodkiem Wsparcia Dla Ofiar Przemocy  w Rodzinie i organizacjami pozarządowymi. Będzie można uzyskać informacje od prawników, policjantów, pracowników socjalnych, prokuratorów, psychologów oraz przedstawicieli instytucji pomocowych.

 

Bezpłatne porady prawne odbędą się w dniach:

27 lutego 2013 godz. 11.00-14.00

01 marca 2013 godz. 11.00-14.00

 

w Olsztyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Tarasa Szewczenki 1, 10-274 Olsztyn

 

 

Zapraszamy wszystkich chętnych

« Wróć do strony głównej