SPOTKANIE TEMATYCZNE „Działalność organizacji pozarządowych - 10 lat doświadczeń pod rządami ustawy o działalności poży

 

 

 SPOTKANIE TEMATYCZNE (konferencja naukowa)

Działalność organizacji pozarządowych - 10 lat doświadczeń pod rządami
ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

 21-22 czerwca 2013 

 

Celem konferencji była wymiana wiedzy, doświadczeń w zakresie funkcjonowania ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariatu.

Poprzez ostatnie lata zasady i sposoby pracy samorządów i organizacji pozarządowych uległy dużym zmianom dla bardziej efektywnego pobudzania aktywności obywatelskiej oraz udziału w życiu społecznym. W ciągu ostatnich dziesięciu lat zmieniły się realia w sferze samorządowej, jak  i w sferze działalności organizacji pozarządowych. Jako społeczność staliśmy się bogatsi o doświadczenia związane z współpracą partnerską, zlecaniem zadań publicznych i kontraktacją usług społecznych przez samorządy na rzecz organizacji pozarządowych. Efektem niniejszego procesu były wielokrotne próby zmian przepisów prawa regulujących aktywność obywatelską: ustawy Prawo o stowarzyszeniach i ustawy o fundacjach. Wprowadzane zmiany mają bezpośredni wpływ na prawa obywatelskie w aspekcie przemian ekonomicznych, społecznych, politycznych i kulturowych. Nasza konferencja jest doskonałą okazją do prezentacji dorobku naukowego, wymiany poglądów i opinii przez przedstawicieli świata nauki oraz praktyków.

Tematyka konferencji miała na celu podsumowanie wyników wdrożenia oraz popularyzacji wiedzy z obszaru przepisów prawnych regulujących funkcjonowanie i współpracę organizacji pozarządowych oraz instytucji samorządowych i wolontariatu, tym bardziej, że rok 2013 jest Europejskim Rokiem Obywatela.

 

Pierwszego dnia konferencji zodbyły się naukowe warsztaty tematyczne, drugiego dnia zorganizowane zostało spotkanie otwarte i debata uczestników.

Konferencja odbyła się w Centrum Konferencyjnym UWM,,ul. B. Dybowskiego 11, 10-719 Olsztyn (Aula Błękitna)

 

 

MATERIAŁY PREZENTOWANE PODCZS WYKŁADÓW

 

 

Przemysław Rajchel, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Wydział Prawa i Administracji

„Spółdzielnie socjalne jako organizacje pozarządowe”

 

Marek Salamonowicz, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Wydział Prawa i Administracji

„Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej przez stowarzyszenie rejestrowe”

 

Piotr Starzyński, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Wydział Prawa i Administracji

„Rozwiązanie organizacji pozarządowej działającej w formie stowarzyszenia”

 

< Szczegółowy program konferencji poniżej>

 

________________________________________________________________________________________________________________

 

Rada Programowa Konferencji:
Mirosław Pampuch, Starosta Powiatu Olsztyńskiego, Piotr Grzymowicz,  Prezydent Miasta Olsztyna,
Prof. dr hab. Bronisław Sitek, Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Prof.  JUDr.Stanislav Mr
áz CSc., Dziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu w Bańskiej Bystrzycy, Monika Falej, Dyrektorka Olsztyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych, Dr Stanisław Bułajewski,  Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 

Organizatorzy Konferencji:

 

Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska

 Wydział Prawa, Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy, Słowacja
Krzysztof  Lisek, Poseł do Parlamentu Europejskiego

Związek Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie”, Fundacja „Inicjatywa Kobiet Aktywnych”

 

Komitet Organizacyjny:


Dr hab. Piotr Majer prof. UWM, Dr Urszula Szymańska
Mgr Monika Falej, Mgr Adam Poszewiecki, Mgr Aneta Rzędkowska

 

 

strona internetowa konferencji: https://sites.google.com/site/uwmngo/

 

 

 

PATRONI MEDIALNI KONFERENCJI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAKAT KONFERENCJI

 

 

 

 

FOTOREPORTAŻ Z KONFERENCJI

 

 

 

 

 

 

 

 

Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli czynny udział w konferencji oraz pracowali przy jej organizacji.

Mamy nadzieję, że spotkamy się ponownie.

 

Zespół projektowy MAM PRAWO DO PRAWA

 

 

« Wróć do strony głównej