SZKOLENIE DLA DORDCÓW „Narzędzia rozwiązywania konfliktu w doradztwie”

Warsztaty szkoleniowe pt. „Narzędzia rozwiązywania konfliktu w doradztwie”.

Szkolenie jest jednym z działań prowadzonych w ramach projektu  MAM PRAWO DO PRAWA, finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Grupa docelowa szkolenia: doradcy z zakresu prawa i polityki społecznej, pracownicy socjalni,  przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych oraz studenci nauk humanistycznych.

 

Cel szkolenia - uzyskanie wiedzy w zakresie  rozpoznawania sytuacji konfliktowej, diagnozy jej przyczyny  oraz poznania narzędzi prowadzących do zbudowania dobrych relacji w sytuacjach konfliktowych.

Wielkość  grupy szkoleniowej: 17-20 osób

 

Ramowy program szkolenia

-           Definicja konfliktu, przyczyny oraz źródła konfliktów

-           Style radzenia sobie z konfliktami

-           Etapy konstruktywnego rozwiązywania konfliktu

-           Błędy w rozwiązywaniu konfliktów

-           Narzędzia rozwiązywania konfliktów (mediacje, negocjacje, arbitraż)

-           Analizowanie potrzeb stron konfliktu i formułowanie problemu

 

Termin szkolenia: 29 maja 2013,  godz. 9.00 – 16.00     

     
Miejsce szkolenia: Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych ul. Tarasa Szewczenki 1, Olsztyn

(Podczas szkolenia przewidziany jest ciepły poczęstunek i przerwa kawowa dla wszystkich uczestników/czek szkolenia, udział w szkoleniu potwierdzony zostanie certyfikatem ukończenia)

 

Prosimy o zapoznanie się z

 

regulaminem_uczestnictwa_w_szkoleniach

oraz wysłanie

 

formularza_zgloszeniowego

na adres: mamprawo.fika@gmail.com
do dnia 17 maja 2013 do godziny 17.00. Osoby zakwalifikowane do szkolenia zostaną poinformowane o uczestnictwie drogą mailową lub telefoniczną.


Patronat medialny nad projektem TVP Olsztyn, Radio Olsztyn.

Organizator: Fundacja „Inicjatywa  Kobiet Aktywnych” FIKA, ul. Tarasa Szewczenki  1,  10-274 Olsztyn

 

 

Serdecznie zapraszam

Aneta Rzędkowska, Asystentka ds. promocji, rekrutacji i informacji

 

« Wróć do strony głównej