Zapraszamy na bezpłatne porady 26 i 28 lutego 2014 - „Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw”