O projekcie

 mam prawo do prawa

Projekt  MAM PRAWO DO PRAWA wdraża system poradnictwa prawnego i obywatelskiego na terenie Warmii i Mazur w latach 2010-2014.
Realizując go tworzymy szansę na dostarczenie Państwu bezpłatnych porad prawnych i obywatelskich. Podczas udzielanych porad
można uzyskać pomoc w pisaniu pism urzędowych i procesowych. Prowadzimy punkt poradnictwa eksperckiego i prawnego
dla organizacji pozarządowych, doradzamy nt. ich zakładania i funkcjonowania. Chcemy podnieść świadomość społeczną mieszkańców naszego regionu
w zakresie praw i obowiązków. Od 2011 r.  organizujemy cyklicznie Akademię Mediacji, która stała się kuźnią talentów mediatorskich.
Zapraszamy na nią wszystkich chętnych, którzy czują ten temat i chcą się nim zajmować w przyszłości.

Szkolimy młodzież z aspektów prawnych wolontariatu - chcemy kształtowac w ten spsób postawy obywatelskie młodzieży,
jako świadomych swoich praw i obowiązków młodych obywateli. Organizując szkolenia dla doradców wspieramy ich samych doradców,
jak również przyszłych doradców np. studentów prawa i pozostałych nauk humanistycznych.

Otwarta również została biblioteka dla wszystkich uczestników projektu.
Z biblioteki można korzystac w dni powszenie od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-17.00.

Wymienione działnia prowadzone są bezpłatnie, współfiansowane przez
Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

ZAPRASZAMY DO OBEJRZENIA NASZEGO FILMU PROMOCYJNEGO

www.youtube.com/watch

 

 

Patronat medialny nad projektem

 

 

« Wróć do strony głównej