publikacje projektowe

Komiks WOLONTARIAT

Pierwsza publikacja FIKA INFO

Zapraszamy

Opinia prawna w sprawie możliwości posługiwania się adresem Związku Stowarzyszeń "Razem w Olsztynie" przez inne stowarzy


Fundacja Inicjatywa Kobiet Aktywnych, relazująca projekt "Mam prawo do prawa" w ramach EFS, zwróciła się na wniosek Związku Stowarzyszeń "Razem w Olsztynie" do Kancelarii Radcy Prawnego VERBA LEGIS z prośbą o wydanie opinii prawnej w kwestii możliwości posługiwania się adresem związku przez inne stowarzyszenia jako adresem ich siedzib.

Poniżej zamieszczamy tekst opinii
opinia_w_spawie_uzywania_adresu_stowarzyszenia.pdf >>
wnioski_do_opinii_w_sprawie_uzywania_adresu_stowarzyszenia.pdf >>

Zapraszamy zainteresowane osoby do zapoznania się z poniższymi dokumentami.


Zespół koordynacyjny projektu Mam prawo do prawa

 


 

Opinia prawna w przedmiocie zawieszenia prawa do emerytury w świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 listopad

22.12.2012 mija termin składania wniosków o wznowienie postępowania w sprawie o zawieszenie emerytury oraz wypłatę zaległych świadczeń. Dotyczy to osób, które w latach 2009-2010 przeszły na emeryturę i nie okazały świadectwa potwierdzającego zwolnienie z pracy. Za sprawą nowych przepisów ZUS zawiesił im wypłatę należnych emerytur.

Trybunał Konstytucyjny uznał praktyki te za niezgodne z prawem, a przepisy stały się nieważne.

Fundacja „Inicjatywa Kobiet Aktywnych” FIKA, realizująca projekt "Mam prawo do prawa", zwróciła się do Kancelarii Adwokackiej Pani Małgorzaty Gryczewskiej z prośbą o wydanie  opinii prawnej w przedmiocie zawieszenia prawa do emerytury w świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 listopada 2012 r.

Podczas dyżurów prawników w dniach 14.12.2012, 19.12.2012 i 21.12.2012 w godzinach 11.00-14.00 można uzyskać pomoc w przygotowaniu powyższego wniosku.

Serdecznie zapraszamy

Tekst opinii_prawnej.rar >>


Zespół koordynacyjny projektu Mam prawo do prawa

Materiały ze spotkań tematycznych w ramach projektu

OPINIA PRAWNA - Aspekty prawne funkcjonowania osrodkow rehabilitacji zwierzat

Fundacja Inicjatywa Kobiet Aktywnych, realizująca projekt "Mam prawo do prawa" w ramach EFS, zwróciła się do dr inż. Urszuli Szymańskiej z Wydziału Prawa i Administracji UWM w Olsztynie, Katedra Kryminalistyki i Medycyny Sądowej. Pracownia Prawnej Ochrony Środowiska, z prośbą o wydanie opinii prawnej na temat aspektów funkcjonowania ośrodków rehabilitacji zwierząt w Polsce w kontekście obowiązujących ustaw (ustawy o ochronie przyrody, ustawy o ochronie zwierząt, ustawy Prawo łowieckie, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, ustawy o samorządzie gminnym i innych aktów prawnych).


Tekst opinii
opinia_prawna_aspekty_prawne_funkcjonowania_osrodkow_rehabilitacji_zwierzat (pdf) >>