"CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA"

 

 Fundacja „Inicjatywa Kobiet Aktywnych” FIKA
jest kobiecą organizacją pozarządową typu non-profit.
Nasza misja to wpieranie demokratyzacji życia społecznego w Polsce, budowanie społeczeństwa obywatelskiego,
działanie na rzecz  wszechstronnej edukacji kobiet, promowanie uczestnictwa kobiet w życiu społecznym,
politycznym, zawodowym, gospodarczym i rodzinnym oraz przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu
na płeć we wszystkich dziedzinach życia. W ramach projektu mam prawo do prawa prowadzimy
działania informacyjne, promocyjne i edukacyjne w zakresie poradnictwa prawnego i obywatelskiego.
Organizujemy szereg szkoleń dla doradców, spotkań tematycznych, Akademię Mediacji,
szkolenia dla młodzieży w zakresie aspektów prawnych dotyczących wolontariatu.
W Punkcie Konsultacyjnym Projektu do Państwa dyspozycji oddamy bibliotekę multimedialną.
W wyznaczonych terminach odbywają się dyżury doradców i mediatorów, na które serdecznie zapraszamy
mieszkańców całego województwa. W trakcie porad jest możliwość pomocy przy pisaniu min. pism, odwołań,
wniosków, powództwa, itp. Udzielamy informacji  dotyczących podstaw prawnych zakładania i funkcjonowania
organizacji pozarządowych. Uczestnictwo w każdym z działań projektu jest bezpłatne. Projekt współfinansowany
jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Wszelkie informacje na temat naszych działań mogą Państwo znaleźć
na stronie internetowej lub skontaktować się z Punktem Konsultacyjnym Projektu.

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH CHĘTNYCH DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

 

patronat medialny

 

 o nas

 

wolontariat-nie-dla-idiotow.pl/index.php

 

« Wróć do strony głównej