SPOTKANIE TEMATYCZNE „Prawne aspekty wdrażania ustawy o opp– komplementrarność i współpraca"

 

 

SPOTKANIE TEMATYCZNE

Prawne aspekty wdrażania ustawy o organizacjach pozarządowych i o wolontariacie
– rozwijanie zasad współpracy i komplementarności”

 


Termin: 21 grudnia, godz.: 9:30- 15:00

Miejsce: Garncarska Wioska, Kamionka k/ Nidzicy

Odbiorcy: przedstawiciele organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej,
pracownicy samorządów lokalnych współpracujący z ngo i pes oraz liderzy społeczności lokalnych

 

Panele tematyczne:

 1. Praktyczne zastosowanie ustawy o organizacjach pożytku publicznego i o wolontariacie w kontekście regranting’u,
tj., współpracy ngo przy tworzeniu i realizacji planów działania, podziału środków
finansowych na działania ngo”
– Krzysztof Margol, Prezes Nidzickiej Fundacji Rozwoju NIDA

 

2.  Prawne aspekty prowadzenia działalność gospodarczej w  organizacjach pozarządowych,
-
Basia Bąkowska, Prezes Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka

 

 3.  Uregulowania prawne pozyskiwania środków na działania organizacji pozarządowych:
sponsoring, darowizny, barter, zbiórki publiczne, odpisy 1 % podatku

– Barbara Margol, Prezes Stowarzyszenie Nidzicki Fundusz Lokalny

 

 4.  Finanse w organizacjach pozarządowych – uregulowania prawne  sprawozdawczości finansowej ngo
– Barbara Płoska, wieloletnia księgowa Nidzickiej Fundacji Rozwoju NIDA, Stowarzyszenia Nidzicki Fundusz Lokalny

 

 

Po panelu Prelegenci będą do dyspozycji uczestników spotkania w przypadku pojawienia się pytań indywidualnych.

Przewidziano poczęstunek dla wszystkich uczestników spotkania.

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc prosimy o potwierdzenie uczestnictwa pod adresem email: mamprawo.fika@gmail.com

 

Zespół Projektowy

 

 

« Wróć do strony głównej