SZKOLENIA

Wpis 02 kwietnia 2012

Aktualizacja wpisu 20.04.2012

 

Dziękujemy Dyrekcji szkoły oraz wszystkim uczestniczkom i uczestnikom szkolenia za aktywny udział w projekcie
i uczestnictwo w szkoleniu. Zyczymy powodzenia w przyszłej aktywności wolontariackiej.

 

Szkolenie dla młodzieży pt. „Aspekty prawne wolontariatu” - FOTORELACJA Z Lidzbarka Warmińskiego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Termin szkolenia:  18 kwietnia 2012 r.  godz. 9.00-16.00
Miejsce szkolenia: Zespół Szkół Ogólnokształcących im. K. Jagiellończyka  w Lidzbarku Warmińskim, ul. Krasickiego 4

Ciepły poczęstunek i przerwa kawowa dla wszystkich uczestników szkolenia.

Program szkolenia zawierał

Wolontariat

Kto może wykonywać pracę ochotniczą: cechy osobowościowe i personalne wolontariusza

Kto może być wolontariuszem, jaką pracę może wykonywać, miejsce pracy ochotniczej

Źródła motywacji w pracy ochotniczej

Czy wolontariat to działanie bezinteresowne, czy bezpłatne?

Korzyści płynące z wolontariatu

Moja motywacja do pracy ochotniczej

Rozwijanie umiejętności nazywania własnej motywacji w podejmowaniu pracy ochotniczej

Prawa i obowiązki wolontariusza w świetle Ustawy

Porozumienie o współpracy, zaświadczenia, kwestia ubezpieczeń, finansowanie wolontariatu, dokumenty niezbędne do pracy wolontariusza i instytucji korzystającej


Patronat medialny nad projektem


 

 

 

Wpis - 05 marca 2012

Szkolenie dla młodzieży w Dobrym Mieście - Dziękujemy Dyrekcji szkoły oraz wszystkim uczestniczkom
i uczestnikom szkolenia za czynny udział w projekcie

Tytuł szkolenia "Aspekty prawne wolontariatu"

FOTORELACJA ze szkolenia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczestnicy: uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Dobrym Mieście.

Czas: 5 marca 2012, godz. 09-16.00

Miejsce: sala szkoleniowa, Ranczo w Dolinie, Dobre Miasto

Trenerka: Monika Falej

 

Zakres tematyczny szkolenia

  1. Wolontariat
  2. Kto może wykonywać pracę ochotniczą: cechy osobowościowe i personalne wolontariusza
  3. Kto może być wolontariuszem, jaką pracę może wykonywać, miejsce pracy ochotniczej
  4. Źródła motywacji w pracy ochotniczej
  5. Czy wolontariat to działanie bezinteresowne czy bezpłatne?
  6. Korzyści z wolontariatu
  7. Moja motywacja do pracy ochotniczej
  8. Rozwijanie umiejętności nazywania własnej motywacji w podejmowaniu pracy ochotniczej
  9. Prawa i obowiązki wolontariusza w świetle ustawy
  10. Porozumienie o współpracy, zaświadczenia, kwestia ubezpieczeń, finansowanie wolontariatu,  dokumenty niezbędne do pracy wolontariusza i instytucji korzystającej

 Wpis - 9 listopada 2011

 

We współpracy z Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego w Bartoszycach - dnia 9 listopada 2011 r. (środa). w godz. 09.00-16.00 zorganizowane zostało  szkolenie dla młodzieży szkolnej pt. „Aspekty prawne wolontariatu”, poprowadziła je Monika Falejspecjalistka ds. organizacji pozarządowych i wolontariatu.
                    Szkolenie miało charakter warsztatowy a jego program obejmował następujące zagadnienia:

1. cechy osobowościowe i personalne wolontariusza,

2. źródła motywacji w pracy ochotniczej,

3. czy wolontariat to działanie bezinteresowne, czy bezpłatne?,

4. korzyści płynące z wolontariatu,

5. motywacja do pracy ochotniczej,

6. rozwijanie umiejętności nazywania własnej motywacji w podejmowaniu pracy ochotniczej,

7. prawa i obowiązki wolontariusza w świetle Ustawy,

8. porozumienie o współpracy, zaświadczenia,

9. kwestia ubezpieczeń, finansowanie wolontariatu,

10. dokumenty niezbędne do pracy wolontariusza i instytucji korzystającej.

Każdy z uczestników otrzymał materiały dot. tematyki warsztatów.

miejsce szkolenia -  Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Bartoszycach, ul. Bohaterów Monte Cassino 9, 11-200 Bartoszyce.

Szkolenie odbywało się we współpracy z kadrą kierowniczą i nauczycielską Liceum Ogólnokształcącego im S. Żeromskiego w Bartoszycach - Panią mgr Anną Jurgilewicz, Dyrektorką LO oraz Panią Elizą Argalską, nauczycielką jęz. angielskiego i opiekunką Samorządu Uczniowskiego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wpis - 17 listopada 2011

 

Kolejne w tym roku szkolenie dla doradców "Aspekty prawne wolontariatu" zorganizowane zostało we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Odbyło się 17 listopada 2011 r. godz. 9.00-16.00. Warszataty adresowane były do pracowników placówek pragnących zdobyć wiedzę w zakresie prowadzenia klubów wolontariusza i chcących przygotować się do roli koordynatorów wolontariatu.

Trenerka: Monika Falej

Miejsce szkolenia: Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych w Olsztynie, ul. Tarasa Szewczenki 1.

Fotorelacja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Wpis - 21 października 2011

 

21 października 2011 r. w godz. 9.00-16.00 odbyło się szkolenie dla doradców i grupy pedagogów dot. prawnych aspktów wolontariatu.

Szkolenie odbyło się we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego i Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Olsztyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych.

Kilka zdjęć z warsztatów:

 

  


Wpis - 1 grudnia 2010

SZkolenie dla doradców: "OBSŁUGA KLIENTA"

Jak dobrze rozumieć i być rozumianym? Jak nawiązać pozytywny dialog z osobą negatywnie nastawioną?
Jak skutecznie poprowadzić dyskusję w kierunku zamierzonego celu, tak by obydwie strony były zadowolone?
Jakie techniki stosować w efektywnej komunikacjI?

Odpowiedzi na te pytania omówiliśmy podczas szkolenia, które odbyło się 1 grudnia 2010 r. (środa), godz. 9.00 – 16.00
Czas trwania: 8 godzin

Program szkolenia
Elementy sukcesu w obsłudze klienta
Cechy i umiejętności doradcy w obsłudze klienta
Orientacja na potrzeby klienta
Znaczenie nastawienia emocjonalnego w obsłudze klienta
Komunikacja w procesie obsługi
Zasady komunikacji z klientem w procesie obsługi
Etapy i techniki w obsłudze klienta
Otwarcie
Identyfikacja potrzeb
Znajomość i prezentacja załatwiania danej sprawy
Wyjaśnienie zastrzeżeń
Zamknięcie procesu obsługi klienta
Sytuacje konfliktowe – przydatne techniki

Metoda szkolenia
Szkolenie prowadzone było metodami pobudzającymi aktywność uczestników:
pogadanka, praca indywidualna, dyskusja, burza mózgów, odgrywanie ról, prezentacja.

Miejsce szkolenia
Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych,
ul. Tarasa Szewczenki 1, 10-274 Olsztyn

 

 

 

« Wróć do strony głównej