PORADY PRAWNE I OBYWATELSKIE

Bezpłatne porady prawne i obywatelskie skierowane do mieszkańców Warmii i Mazur oraz doradztwo dot. prawnych aspektów funkcjonowania III sektora dla przedstawicieli warmińsko-mazurskich ngo

Ekspertyzy prawne i doradztwo eksperckie

Potrzebujesz opinii prawnej lub konsultacji eksperta - napisz do nas

SPOTKANIA TEMATYCZNE I SZKOLENIA

Otwarte wykłady dla mieszkańców Warmii i Mazur oraz szkolenia dla doradców i młodzieży

 


 

AKADEMIA MEDIACJI - Trzy edycje

Cykl bezpłatnych warsztatów szkoleniowych podwyższjących kwalifikacje osób zainteresowanych zawodem mediatora

AKADEMIA MEDIACJI - Trzy edycje

Cykl bezpłatnych warsztatów szkoleniowych podwyższjących kwalifikacje osób zainteresowanych zawodem mediatora

SZKOLENIE DLA DORADCÓW „Techniki negocjacyjne a praca doradcy”

29 marca 2011

SPOTKANIE TEMATYCZNE "Prawne aspekty wolontariatu"

 


 

 

 

 

SPOTKANIE TEMATYCZNE "Mam prawo do prawa - przeciw przemocy"

SPOTKANIA TEMATYCZNE

Otwarte spotkania tematyczne dla mieszkańców regionu Warmii i Mazur, przedstwicieli samorządów i organizacji pozarządowych

AKADEMIA MEDIACJI

Szkolenie skierowane do studentów prawa, nauk humanistycznych, prawników oraz środowisk zawodowych, z których mogą rekrutować się przyszli doradcy lub mediatorzy.

 

SZKOLENIA


Szkolenia w aspekcie poradnictwa prawnego i obywatelskiego dla doradców, grup docelowych, min. młodzieży. Tematyka szkoleń bardzo różna.

 

SPOTKANIE TEMATYCZNE „Prawne aspekty wdrażania ustawy o opp– komplementrarność i współpraca"