Zakończyliśmy projekt - Dzękujemy

PORADY PRAWNE I OBYWATELSKIE

Bezpłatne porady prawne i obywatelskie skierowane do mieszkańców Warmii i Mazur oraz doradztwo dot. prawnych aspektów funkcjonowania III sektora dla przedstawicieli warmińsko-mazurskich ngo

OPINIA PRAWNA - Aspekty prawne funkcjonowania osrodkow rehabilitacji zwierzat

Fundacja Inicjatywa Kobiet Aktywnych, realizująca projekt "Mam prawo do prawa" w ramach EFS, zwróciła się do dr inż. Urszuli Szymańskiej z Wydziału Prawa i Administracji UWM w Olsztynie, Katedra Kryminalistyki i Medycyny Sądowej. Pracownia Prawnej Ochrony Środowiska, z prośbą o wydanie opinii prawnej na temat aspektów funkcjonowania ośrodków rehabilitacji zwierząt w Polsce w kontekście obowiązujących ustaw (ustawy o ochronie przyrody, ustawy o ochronie zwierząt, ustawy Prawo łowieckie, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, ustawy o samorządzie gminnym i innych aktów prawnych).


Tekst opinii
opinia_prawna_aspekty_prawne_funkcjonowania_osrodkow_rehabilitacji_zwierzat (pdf) >>

SZKOLENIE DLA MŁODZIEŻY "Aspekty prawne wolontariatu"

13 grudnia 2013

SPOTKANIE TEMATYCZNE „10 lat ustawy OPP – 10 lat doświadczeń i wyzwań”

Gala WOLONTARIATU -bylismy tam

Porady prawne na antenie Radia Olsztyn

UBEZPIECZENIE WOLONTARIUSZY - OPINIA PRAWNA

Międzynarodowy Dzień Mediacji 2013- Fundacja FIKA zaprasza do udziału

Fundacja „Inicjatywa Kobiet Aktywnych” FIKA 
zaprasza wszystkich chętnych do uczestnictwa w obchodach Międzynarodowego Dnia Mediacji w dniu 16.10.2013

 

Ekspertyzy prawne i doradztwo eksperckie

Potrzebujesz opinii prawnej lub konsultacji eksperta - napisz do nas

SPOTKANIA TEMATYCZNE I SZKOLENIA

Otwarte wykłady dla mieszkańców Warmii i Mazur oraz szkolenia dla doradców i młodzieży

 


 

SPOTKANIE TEMATYCZNE „Działalność organizacji pozarządowych - 10 lat doświadczeń pod rządami ustawy o działalności poży

AKADEMIA MEDIACJI - Trzy edycje

Cykl bezpłatnych warsztatów szkoleniowych podwyższjących kwalifikacje osób zainteresowanych zawodem mediatora

SZKOLENIE DLA DORDCÓW „Narzędzia rozwiązywania konfliktu w doradztwie”

29 maja 2013

Bierzemy udział w pracach dot. profesjonalizacji poradnictwa prawnego i obywatelskiego

Porady prawne na antenie Radia Olsztyn

SZKOLENIE DLA DORADCÓW "ASERTYWNOŚC W OBSŁUDZE KLIENTA"

16 kwietnia 2013

 

Doradztwo w ramach MANIFY 2013

Bieżemy czynny udział w organizacji tegorocznej MANIFY w Olsztynie, która odbywa się pod hasłem "Wychowanie seksualne - twoje prawo naturalne". Tym razem organizatorzy chcą przypomnieć, że rzetelna edukacja seksualna jest prawem każdego obywatela! Gwarantuje to artykuł 70 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Tymczasem w naszym kraju młodzież nadal nie ma możliwości korzystania z profesjonalnie realizowanych i neutralnych światopoglądowo lekcji WdŻ. Manifowy Marsz odbędzie się 10 marca 2013 w samo południe. Nasze porady prawne odbędą się w piątek 8 marca w godz. 11.00-14.00 w Olsztyńskim Cenrtum Organizacji Pozarządowych w Olsztynie przy ul Tarasa Szewczenki 1.

PLAKAT MANIFY

http://fika.tolus.pl/img/1-001.jpg

SZKOLENIE DLA MŁODZIEŻY "Aspekty prawne wolontariatu"

20 lutego 2013

SPOTKANIE TEMATYCZNE „Prawne aspekty wdrażania ustawy o opp– komplementrarność i współpraca"

Opinia prawna w sprawie możliwości posługiwania się adresem Związku Stowarzyszeń "Razem w Olsztynie" przez inne stowarzy


Fundacja Inicjatywa Kobiet Aktywnych, relazująca projekt "Mam prawo do prawa" w ramach EFS, zwróciła się na wniosek Związku Stowarzyszeń "Razem w Olsztynie" do Kancelarii Radcy Prawnego VERBA LEGIS z prośbą o wydanie opinii prawnej w kwestii możliwości posługiwania się adresem związku przez inne stowarzyszenia jako adresem ich siedzib.

Poniżej zamieszczamy tekst opinii
opinia_w_spawie_uzywania_adresu_stowarzyszenia.pdf >>
wnioski_do_opinii_w_sprawie_uzywania_adresu_stowarzyszenia.pdf >>

Zapraszamy zainteresowane osoby do zapoznania się z poniższymi dokumentami.


Zespół koordynacyjny projektu Mam prawo do prawa

 


 

Opinia prawna w sprawie zawieszenia emerytur oraz wypłaty zaległych świadczeń ZUS

 

2.12.2012 mija termin składania wniosków o wznowienie postępowania w sprawie o zawieszenie emerytury oraz wypłatę zaległych świadczeń. Dotyczy to osób, które w latach 2009-2010 przeszły na emeryturę i nie okazały świadectwa potwierdzającego zwolnienie z pracy. Za sprawą nowych przepisów ZUS zawiesił im wypłatę należnych emerytur.

Trybunał Konstytucyjny uznał praktyki te za niezgodne z prawem, a przepisy stały się nieważne.

SZKOLENIE DLA MŁODZIEŻY „Aspekty prawne wolontariatu”

19 grudnia 2012

Dodano dnia: 2012-12-10 | Czytaj więcej »

„Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” – porady prawne

„Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” – porady prawne

 

Fundacja „Inicjatywa Kobiet Aktywnych” jest jedną z organizacji biorących udział w ogólnopolskiej akcji informacyjnej związanej z obchodzonym w dniu 22 lutego Dniem Ofiar przestępstw. Akcja twa od 25 lutego do 2 marca i ma na celu zwrócenie szczególnej uwagi społeczeństwa oraz instytucji państwowych i samorządowych na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. Tegoroczne przedsięwzięcie jest realizowane razem z Sądami, Prokuraturami, Policją, MOPSem, Ośrodkiem Wsparcia Dla Ofiar Przemocy  w Rodzinie i organizacjami pozarządowymi. Będzie można uzyskać informacje od prawników, policjantów, pracowników socjalnych, prokuratorów, psychologów oraz przedstawicieli instytucji pomocowych.

 

Bezpłatne porady prawne odbędą się w dniach:

27 lutego 2013 godz. 11.00-14.00

01 marca 2013 godz. 11.00-14.00

 

w Olsztyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Tarasa Szewczenki 1, 10-274 Olsztyn

 

 

Zapraszamy wszystkich chętnych

SPOTKANIE OTWARTE "Aspekty prawne organizacji imprez masowych, loterii fantowych oraz zbiórek pieniężnych"

Zapraszamy na bezpłatne porady 26 i 28 lutego 2014 - „Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw”

AKADEMIA MEDIACJI - Trzy edycje

Cykl bezpłatnych warsztatów szkoleniowych podwyższjących kwalifikacje osób zainteresowanych zawodem mediatora

MEDIACJE - Kampania społeczna

SPOTKANIE OTWARTE "Aspekty prawne organizacji imprez masowych, loterii fantowych oraz zbiórek pieniężnych"

AKADEMIA MEDIACJI - Trzy edycje

Cykl bezpłatnych warsztatów szkoleniowych podwyższjących kwalifikacje osób zainteresowanych zawodem mediatora

SZKOLENIE DLA DORADCÓW "Negocjacje w pracy z kilentem"

29 września 2012

Dodano dnia: 2012-09-01 | Czytaj więcej »

SZKOLENIE DLA DORADCÓW "Asertywna komunikacja jako narzędzie rozwiązywania konfliktów w obsłudze klienta zewnętrzngo"

27 września 2012

Dodano dnia: 2012-09-01 | Czytaj więcej »

Porady w dniu 10.10.2012 (środa)

Informujemy Państwa, że porady z dnia 10 października 2012 (środa) odbędą się w czwartek 11 października w tych samych godzinach, czyli od 11.00 do 14.00. Przepraszamy za utrudnienia.

Dodano dnia: 2012-09-27 | Czytaj więcej »

SPOTKANIE OTWARTE „Kontraktacja usług oraz zlecanie zadań przez jednostki samorządu terytorialnego org. pozarządowym"

Dodano dnia: 2012-10-30 | Czytaj więcej »

Opinia prawna w przedmiocie zawieszenia prawa do emerytury w świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 listopad

22.12.2012 mija termin składania wniosków o wznowienie postępowania w sprawie o zawieszenie emerytury oraz wypłatę zaległych świadczeń. Dotyczy to osób, które w latach 2009-2010 przeszły na emeryturę i nie okazały świadectwa potwierdzającego zwolnienie z pracy. Za sprawą nowych przepisów ZUS zawiesił im wypłatę należnych emerytur.

Trybunał Konstytucyjny uznał praktyki te za niezgodne z prawem, a przepisy stały się nieważne.

Fundacja „Inicjatywa Kobiet Aktywnych” FIKA, realizująca projekt "Mam prawo do prawa", zwróciła się do Kancelarii Adwokackiej Pani Małgorzaty Gryczewskiej z prośbą o wydanie  opinii prawnej w przedmiocie zawieszenia prawa do emerytury w świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 listopada 2012 r.

Podczas dyżurów prawników w dniach 14.12.2012, 19.12.2012 i 21.12.2012 w godzinach 11.00-14.00 można uzyskać pomoc w przygotowaniu powyższego wniosku.

Serdecznie zapraszamy

Tekst opinii_prawnej.rar >>


Zespół koordynacyjny projektu Mam prawo do prawa

15.05.2012 Porady prawne, obywatelskie i doradzwo NGO - BARTOSZYCE

17.04.2012 porady prawne w BARTOSZYCACH

Komiks WOLONTARIAT

Pierwsza publikacja FIKA INFO

Zapraszamy

SZKOLENIE DLA DORADCÓW "Aspekty prawne wolontariatu"

21 października 2011 

Dodano dnia: 2011-10-21 | Czytaj więcej »

AKADEMIA MEDIACJI - Trzy edycje

Cykl bezpłatnych warsztatów szkoleniowych podwyższjących kwalifikacje osób zainteresowanych zawodem mediatora

„Przywróćmy blask stadionowi leśnemu” - byliśmy tam

Porady prawne na antenie Radia Olsztyn

SPOTKANIE TEMATYCZNE "Aspekty prawne ochrony dóbr osobistych"

Porady w dniu 12.08.2011 - zmiana terminu

Informujemy, że porady prawne organizowane w ramach projektu "Mam prawo do prawa" z dnia 12.08.2011 są przeniesione na 11.08.2011. Godziny pozostają te same. Przepraszamy za utrudnienia.

Dodano dnia: 2011-08-09 | Czytaj więcej »

Maria Danuta Tomułowicz Prawnikiem Pro Bono 2010

SZKOLENIE DLA DORADCÓW "Narzędzia rozwiązywania konfliktu w doradztwie"

15 kwietnia 2011

SZKOLENIE DLA MŁODZIEŻY "ASPEKTY PRAWNE WOLONTARIATU"

20 kwietnia 2011

SZKOLENIE DLA DORADCÓW „Techniki negocjacyjne a praca doradcy”

29 marca 2011

8 marca - zapraszamy na spotknie


"Dyskryminacja w zatrudnieniu - jak skutecznie dochodzić swoich praw",
Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego

Międzynarodowy Dzień Mediacji - Fundacja FIKA zaprasza do udziału

Fundacja „Inicjatywa Kobiet Aktywnych” FIKA 
zaprasza wszystkich chętnych do uczestnictwa w obchodach Międzynarodowego Dnia Mediacji w dniu 20.10.2011 .

 

Doradztwo dla NGO

Doradztwo NGO w Szczytnie

Zapraszamy na porady NGO do Szczytna

SZKOLENIE DLA MŁODZIEŻY "Aspekty prawne wolontariatu"

18 kwietnia 2012

AKADEMIA MEDIACJI - Trzy edycje

Cykl bezpłatnych warsztatów szkoleniowych podwyższjących kwalifikacje osób zainteresowanych zawodem mediatora

Prady prawne w regionie - BARTOSZYCE

Zapraszamy na porady prawne i obywatelskie oraz doradztwo ngo do Bartoszyc

SZKOLENIE DLA MŁODZIEŻY "Aspekty prawne wolontariatu"

5 marca 2012

Prady prawne w regionie - BARTOSZYCE

Zapraszamy na porady prawne i obywatelskie oraz doradztwo ngo do Bartoszyc

PORADY PRAWNE W RAMACH "TYGODNIA POMOCY OFIAROM PRZESTĘPSTW"

PORADY PRAWNE W RAMACH "TYGODNIA POMOCY OFIAROM PRZESTĘPSTW"

II edycja Akademii Mediacji - trwa rekrutacja

o NGO w Radio Olsztyn - 29 października

Zapraszamy do słuchania audycji w Radio Olsztyn

SZKOLENIE DLA MŁODZIEŻY "Aspekty prawne wolontariatu"

 9 listopada 2011

II edycja Akademii Mediacji - trwa rekrutacja

SPOTKANIE TEMATYCZNE „NGO i wolontariat we współpracy z samorządem lokalnym”

SZKOLENIE DLA DORADCÓW „Aspekty prawne wolontariatu"

17 listopada 2011

Znowelizowana ustawa OPP

Konkurs na opracowanie komiksu "Prawa i Obowiązki Wolontariusza"

Do 31 stycznia 2011 r. trwał nabór prac w konkursie na opracowanie komiksu "Prawa i obowiązki wolontariusza".
Najlepsza praca została nagrodzona, będzie wydrukowana w formie papierowej oraz opublikowana w formie elektronicznej.

 

Rok 2011 rokiem wolontariatu

 

Rok 2011 - „Europejskim Rokiem Działalności Wolontariackiej na rzecz aktywnego obywatelstwa” /decyzja Rady UE podjęta w listopadzie br./

 

 

   

 

SPOTKANIE TEMATYCZNE "Prawne aspekty wolontariatu"

 


 

 

 

 

Międzynarodowy Dzień Mediacji

21 pażdziernika 2010 r odbył się ogólnopolski Międzynarodowy Dzień Mediacji.
Fundacja "Inicjatywa Kobiet Aktywnych" FIKA była jednym z uczestników spotkania w Sądzie Rejonowym w Olsztynie.

SPOTKANIE TEMATYCZNE "Mam prawo do prawa - przeciw przemocy"

Forum Organizacji Pozarzadowych Miasta Olsztyn

Doroczne Forum Organizacji Pozarządowych organizowane przez Radę Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyn
odbyło się 6 listopada 2010 r.