PORADY PRAWNE I OBYWATELSKIE

 

Wpis 12.02.2014 

 Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw - porady prawne i obywatelskie

 

       Nasza fundacja, kolejny rok bierze udział w ogólnopolskiej akcji informacyjnej związanej z Tygodniem Pomocy Ofiarom Przestępstw organizując bezplatne porady prawne. Akcja ma na celu zwrócenie szczególnej uwagi społeczeństwa oraz instytucji państwowych i samorządowych na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. Tegoroczne przedsięwzięcie jest realizowane razem z Sądami, Prokuraturami, Policją i organizacjami pozarządowymi. Będzie można uzyskać informacje od prawników, policjantów, pracowników socjalnych, prokuratorów, psychologów oraz przedstawicieli instytucji pomocowych.

Swoją obecność potwierdzili:

26.02.2014 godz. 11.00-14.00
- Wydział Prewencji KMP w Olsztynie - kom. Marcin Świniarski 
- Sąd Rejonowy w Olsztynie - Kurator Grażyna Kuraszkiewicz, Kurator Beata Bojarowicz, Kurator Wanda Chruścielska

28.02.2014 godz. 11.00-14.00 
- Wydział Prewencji KMP w Olsztynie - kom. Marcin Świniarski 
- Prokurator Ewa Oliwa - Prokuratura Rejonowa Olsztyn-Południe
- Sąd Rejonowy w Olsztynie  - Kurator Barbara Turowska, Kurator Beata Sadowska, Kurator Emilia Keller 

Bezpłatnych porad prawnych  będą udzielały także doradczynie z punktu konsultacyjnego prowadzonego w ramach projektu "Mam prawo do prawa" przez  Fundację "Inicjatywa Kobiet Aktywnych".

Miejsce: Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Tarasa Szewczenki 1, 10-274 Olsztyn   


ZAPRASZAMY

-------------------------------------------

 

 

Z okazji Międzynarodowego Dnia Mediacji oraz Tygodnia Mediacji Fundacja „Inicjatywa Kobiet Aktywnych” w Olsztynie zaprasza wszystkich zainteresowanych problematyką mediacji na dyżur mediatorów w dniu 16 października 2013r. w budynku Sądu Okręgowego w Olsztynie (sala 16) w godz. 11.00 – 13.00.

Dyżur mediatora z ramienia fundacji odbywa się w ramach cyklicznego poradnictwa prawnego i obywatelskiego projektu MAM PRAWO DO PRAWA finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem tego przedsięwzięcia jest upowszechnienie wiedzy nt. mediacji, jako skutecznego sposobu rozwiązywania konfliktów.

 

W związku z dyżurem mediatora z okazji Dnia Mediacji porady odbywające się w środę 16 października 2013 w Punktcie Konsultacyjnym Projektu przy ul. Tarasa Szewczenki 1 w Olsztynie zostają przeniesone do Sądu Okręgowego w Olsztynie i odbywały się będą w temetyce mediacji.

 

http://ms.gov.pl/pl/informacje/news,5346,juz-za-dwa-tygodnie-rusza-tydzien-mediacji.html

http://olsztyn.so.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=348:17-pazdziernika-2013r-miedzynarodowy-dzien-mediacji&catid=1:aktualnoci&Itemid=118

 

 

 

 

ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z BEZPŁATYCH PORAD PRAWNYCH I OBYWATELSKICH

ORAZ DORADZTWA W ZAKRESIE ASPEKTÓW PRAWNYCH FUNKCJONOWANIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH.

 

Istnieje możliwość uzyskania pomocy przy sporządzaniu min. pism procesowych.

 

Na porady zapraszamy do Punktu Konsultacyjnego Projektu przy ul. Tarasa Szewczenki 1 w Olsztynie

 Dyżury ekspertów i doradców

 • środa 11.00-14.00
 • piątek 11.00-14.00

Pytania dotyczące aspektów prawnych powstawania i funkcjonowania organizacji pozarządowych
prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres mamprawo.fika@gmail.com


http://maps.google.pl/maps/siedziba OCOP

Dojazd autobusami MPK MPK Olsztyn
zaplanuj trasę

z dworca PKP: 2, 26, 31,
z przystanku przy ul. Partyzantów: 8, 9, 12,
jadącymi w kierunku ul. Jagiellońskiej, należy wysiąść na przystanku przy ul Limanowskiego i iść w kierunku Jagiellońskiej, następnie w prawo, do budynku z zegarem.

 

kontakt: mamprawo.fika@gmail.com

Telefon: 48  505 344 605

Do zobaczenia w biurze projektu.

 

 

Zapraszamy również do skorzystania z bezpłatnych porad prawnych na antenie Radia Olsztyn
w każdą trzecią środę miesiąca o godz. 14.00.

Do usłyszenia na antenie radia.

 

 

 

PORADNICTWO NA TERENIE WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Bartoszyce
 

Informujemy, że w ramach porozumienia pomiędzy Fundacją „Inicjatywa Kobiet Aktywnych” FIKA a Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bartoszycach od lutego 2012 r. odbywają się bezpłatne porady prawne i obywatelskie oraz doradztwo NGO. Porady finansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, jako jedno z działań projektu MAM PRAWO DO PRAWA prowadzonego przez Fundację FIKA. Wszystkich chętnych do spotkania z naszymi doradczyniami - zapraszamy na porady do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartoszycach przy ul. Pieniężnego 10A w dniach:

 

28.02.2012

20.03.2012

17.04.2012

15.05.2012

09.06.2012

07.07.2012

29.10.2012

12.11.2012

17.12.2012

14.01.2013

25.02.2013

18.03.2013

15.04.2013

20.05.2013

24.06.2013

23.09.2013

21.10.2013

04.11.2013

09.12.2013r

13.01.2014

 o stałych godzinach 11.00-14.00


Doradztwo prawne dotyczące tworzenia/powstawania i funkcjonowania organizacji pozarządowych obejmuje następującą tematykę:
 

 • rejestracja w KRS, Urzędzie Skarbowym i Urzędzie Statystycznym
 • procedury sądowe dla NGO
 • uzyskiwanie statusu OPP
 • obowiązki sprawozdawcze, w tym organizacji o statusie OPP
 • nadzór organów
 • likwidacja organizacji pozarządowych
 • procedury otrzymywania pozwoleń na zbiórki publiczne
 • umowy typowe dla NGO tj.: darowizny, sponsoring, umowy partnerskie, umowy wolontaryjne
 • funkcjonowanie NGO w kontekście prawnym, jako pracodawca, przedsiębiorca, podmiot ekonomii społecznej przy prowadzeniu działalności odpłatnej i gospodarczej

 

Doradztwo NGO prowadzi Specjalistka ds. NGO Monika Falej.

Poradnictwo prawne i obywatelskie prowadzi doradczyni prawniczka Pani Maria Tomułowicz. 

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt na adres email: mamprawo.fika@gmail.com.

 

 Zespół projektu

Fundacja "Inicjatywa Kobiet Aktywnych" FIKA w Olsztynie

 

 

 

 

BIERZEMY UDZIAŁ W:

 

„Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw” – porady prawne

 

Fundacja „Inicjatywa Kobiet Aktywnych” jest jedną z organizacji biorących udział w ogólnopolskiej akcji informacyjnej związanej z obchodzonym w dniu 22 lutego Dniem Ofiar przestępstw. Akcja twa od 25 lutego do 2 marca i ma na celu zwrócenie szczególnej uwagi społeczeństwa oraz instytucji państwowych i samorządowych na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. Tegoroczne przedsięwzięcie jest realizowane razem z Sądami, Prokuraturami, Policją, MOPSem, Ośrodkiem Wsparcia Dla Ofiar Przemocy  w Rodzinie i organizacjami pozarządowymi. Będzie można uzyskać informacje od prawników, policjantów, pracowników socjalnych, prokuratorów, psychologów oraz przedstawicieli instytucji pomocowych.

 

Bezpłatne porady prawne odbędą się w dniach:

27 lutego 2013 godz. 11.00-14.00

01 marca 2013 godz. 11.00-14.00

 

w Olsztyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Tarasa Szewczenki 1, 10-274 Olsztyn

 

Rok 2011

 

Szanowni Państwo  

Przypominamy, że 11 marca 2011 r. upływa termin dostosowania statutów  i innych aktów wewnętrznych organizacji posiadających status pożytku publicznego do wymogów znowelizowanej w zeszłym roku ustawy o pożytku. Jeśli w wyniku kontroli okaże się, że OPP nie spełnia ustawowych warunków posiadania statusu, minister właściwy ds. zabezpieczenia społecznego składa do KRS wniosek o odebranie organizacji statusu OPP (art. 33 ust. 3 ustawy o pożytku). Nowelizacja zapisów dotyczy: zakupów od osób związanych z organizacją, wymogów wobec członków organu kontroli wewnętrznej, wymogów niekaralności wobec członków zarządu, statutu OPP prowadzącej działalność gospodarczą, zgłoszenia zmian w statucie w KRS oraz warunków, jakie musimy spełnić, aby móc starać się o status OPP. Wątpliwości wzbudzać może również kwestia tego, co musi zawierać statut, aby móc ubiegać się o status OPP, gdzie można znaleźć wzorcowy statut OPP oraz jak dostosować kody PKD do tego, co zapisane w statucie. Jeżeli są wśród Was organizacje, które potrzebują pomocy przy wprowadzaniu wymienionych  zmian statutowych służymy pomocą. Udzielamy bezpłatnych porad i prowadzimy konsultacje dotyczące sektora organizacji pozarządowych w ramach projektu unijnego MAM PRAWO DO PRAWA. Wszystkich, którzy mają trudności z dostosowaniem swoich statutów do znowelizowanej ustawy OPP prosimy o ich przesłanie na adres e mail mamprawo.fika@gmail.com  do dnia 3 marca 2011 r. Po tym terminie pozostaniemy z Państwem w kontakcie i postaramy się przygotować razem z Wami wymagane zmiany.  
 

Z poważaniem
Monika Falej
Specjalistka ds. Organizacji Pozarządowych  

 

 _____________________________________________________________________________________________
 

 

« Wróć do strony głównej