OPINIA PRAWNA - Aspekty prawne funkcjonowania osrodkow rehabilitacji zwierzat


Fundacja Inicjatywa Kobiet Aktywnych, realizująca projekt "Mam prawo do prawa" w ramach EFS, zwróciła się do dr inż. Urszuli Szymańskiej z Wydziału Prawa i Administracji UWM w Olsztynie, Katedra Kryminalistyki i Medycyny Sądowej. Pracownia Prawnej Ochrony Środowiska, z prośbą o wydanie opinii prawnej na temat aspektów funkcjonowania ośrodków rehabilitacji zwierząt w Polsce w kontekście obowiązujących ustaw (ustawy o ochronie przyrody, ustawy o ochronie zwierząt, ustawy Prawo łowieckie, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, ustawy o samorządzie gminnym i innych aktów prawnych).

Poniżej zamieszczamy tekst opinii
opinia_prawna_aspekty_prawne_funkcjonowania_osrodkow_rehabilitacji_zwierzat (pdf) >>

Zapraszamy zainteresowane osoby do zapoznania się z poniższymi dokumentami.
Zespół koordynacyjny projektu Mam prawo do prawa


Fundacja „Inicjatywa Kobiet Aktywnych”,
ul. Tarasa Szewczenki 1, 10-274 Olsztyn,
tel. 505 344 605
www.mamprawo.fika.pl

« Wróć do strony głównej